Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

16 stycznia 2019 r. /środa/ o godz. 11.45 w budynku Starostwa Powiatowego Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
  5. Sprawy bieżące

 


  • 16 stycznia 2019 r. /środa/ o godz. 12.40 w budynku Starostwa Powiatowego Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Barbara Stanach
Biuro Rady i Zarządu Powiatu