Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro  Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji:

  • 05 lipca 2024 (piątek) o godz. 11.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

  • 05 lipca 2024 r. (piątek) o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13 (sala obrad).

Porządek posiedzenia

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy Bieżące.