Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji:

 

 • 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie przez Dyrektora SPZ ZOZ w Myślenicach:
  1. sprawozdania finansowego SP ZOZ w Myślenicach
  2. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Myślenicach za rok 2023. oraz zaopiniowanie projektów uchwał w w/w sprawach.
 4. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • 18 czerwca 2024 (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 18 czerwca 2024 (wtorek) o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.