Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

 

  • w dniu 10 marca 2022 /czwartek/ o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady.

3. Sprawy bieżące.

 

  • w dniu 10 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,  w formie online.

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia