prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ostatnim czasie kontynuował bieżące remonty i modernizacje dróg powiatowych.

  • Gmina Dobczyce:

- trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonano odwodnienie, kanały technologiczne i umocnienia skarp narzutem oraz większość chodnika,

  • Gmina Tokarnia:

- trwają prace przy budowie mostu i na drodze w miejscowości Bogdanówka, zabetonowano konstrukcję mostu (przyczółki, płyta pomostu) wykonano izolacje powierzchni betonowych, równocześnie wykonywane są prace na dojazdach – poszerzenie i utwardzenie pobocza kostką,

  • Gmina Siepraw:

- zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej Siepraw – Kawęciny,

  • Gmina Myślenice:

- trwają prace na drodze związane z budową chodnika w miejscowościach Trzemeśnia i Zasań, wykonywany jest kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa i częściowo chodnik

- wykonane zostały progi wyspowe przed przejściem dla pieszych w okolicy hali sportowej na Zarabiu

  • Gmina Pcim:

- trwa remont drogi powiatowej w miejscowości Pcim (Mała Sucha), zakres prac: poszerzenie drogi wraz z nową nawierzchnią

  • Gmina Wiśniowa:

- zakończono budowę chodnika w miejscowości Glichów,

  • Gmina Lubień, Gmina Raciechowice:

- w ramach robót utrzymaniowych w ostatnim czasie wykonywane były prace w na terenie gminy Lubień w miejscowości Tenczyn, obecnie wykonawca działa na terenie gminy Raciechowice w miejscowościach: Gruszów, Mierzeń – oczyszczenie rowów i przepustów pod drogami