Komunikat o zmianie ogranizacji ruchu na odcinkach ulic Niepodległościi Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myśleniach w związku z dniem 1 listopada Wszystkich Świętych

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Jagiełły do rozwidlenia ul. I. Daszyńskiego (przed zjazdem na łącznik z „Zakopianką”). Prosimy kierujących pojazdami, którzy będą odwiedzać cmentarz oraz korzystać z wymienionych ulic o wjazd od strony ul. Niepodległości.

Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie :
▪ od godzin wieczornych 30.10.2021r. tj. sobota (od 22:00)
▪ do godzin wieczornych 01.11.2021r. tj. poniedziałek (do 22:00)


Powyższa czasowa zmiana organizacji ruchu zapobiegnie blokowaniu wymienionego
odcinka drogi oraz pozwoli kierującym i pieszym na sprawniejsze poruszanie się w rejonie
cmentarzy.