Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 27.09.2021 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

W budżecie sportu, turystyki i kultury na rok 2022 zostaną ujęte przedsięwzięcia o charakterze co najmniej ponadgminnym.

Wnioski do pobrania:

Dofinansowanie imprezy sportowej, turystycznej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

Dofinansowanie imprezy kulturalnej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

 

Wniosek należy przesłać do 27.09.2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

Lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym w sekretariacie (adres j.w.)