5. września w ramach realizacji zadania pn. ,,Lato dla Seniora” odbył się II Międzypokoleniowy Festyn  w Rudniku (Gmina Sułkowice) - impreza plenerowa adresowana do społeczności sołectwa Rudnik ze szczególnym udziałem jego starszych mieszkańców - seniorów.

Zadanie publiczne pn. ,,Lato dla Seniora” zostało wsparte dotacją z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 3000 złotych w trybie małych grantów.

W czasie Festynu na boisku rekreacyjnym w Rudniku odbyły się konkursy i zabawy, których celem była integracja międzypokoleniowa seniorów z lokalną społecznością. Konkurencje  przeprowadzono w drużynach mieszanych, z udziałem seniorów oraz młodzieży i dzieci - w atrakcyjnej formule: dziadek/babcia - wnuk/wnuczka. Wybrano również Babcię i Dziadka Rudnika. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków małego grantu przez Powiat Myślenicki. Znakomitą atmosferę rodzinnej zabawy zapewniła - prowadząca Festyn - Zofia Góralik sołtys Rudnika i zarazem Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień”.

Można było skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień” i wziąć udział we wspólnej zabawie tanecznej.

Zadanie ,,Lato dla Seniora” obejmuje również kolejne, powiązane ze sobą wydarzenia dedykowane seniorom:

  • powstanie fotogalerii ,,Mój Rudnik z młodości” - w ramach wydarzenia seniorzy przekażą stare fotografie Rudnika z krótkim opisem. Zbiór zdjęć zostanie wykorzystany do przygotowania internetowej galerii. Działanie to pozwoli na zachowanie od zapomnienia wspomnień najstarszych mieszkańców Sołectwa Rudnik.
  • zebranie Rady Sołeckiej Rudnika z udziałem seniorów, poświęcone kwestiom potrzeb seniorów i partycypacji seniorów w życiu społecznym Rudnika.

Galeria: