Rozpoczął się nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. To już XI edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o tym szerzej w załączonej broszurze).

Dzięki Partnerom Strategicznym : Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Firmie UBS oraz Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu, pula nagród w Konkursie wynosi w tym roku ponad 40 000 zł.

W ramach konkursu mamy też specjalną kategorię dedykowaną samorządom aktywnie włączającym się w rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie pn. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Nagradzane mogą być wszelkie działania mające na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, poprzez różnego rodzaju działania finansowe i pozafinansowe. Co ważne, rekomendacje dla samorządów mogą zgłaszać tylko podmioty ekonomii społecznej – zachęcamy by poinformować  ich o tej możliwości.

Termin zgłoszeń upływa 13 września 2021 r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszych profilach, aby być na bieżąco zachęcamy do obserwacji: @malopolskaes oraz @ROPS.Krakow oraz na stronach internetowych www.rops.krakow.pl oraz www.es.malopolska.pl.

do pobrania:

Broszura informacyjna Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie