Drukuj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób:
Uczestnictwo w projekcie  to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej  w obszarze listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Do pobrania:
Informacje o projekcie