Błyskawiczne powodzie, długotrwałe susze, gwałtowne burze i gradobicia to efekt zmian klimatu wywołanego presją człowieka na środowisko. Jako Powiat Myślenicki chcemy przeciwdziałać zmianom klimatu. Dlatego dziś Starosta Józef Tomal wspólnie z Bolesławem Pajką i Mieczysławem Kęskiem zasadzili #drzewodlaklimatu, którym Powiat Myślenicki rozpoczyna projekt LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA

Głównym celem projektu jest podjęcie działań dla poprawy jakości środowiska w Województwie Małopolskim poprzez wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.  W ramach działań planowane jest wzmocnienie ekologicznych inicjatyw programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie praktyk i budownictwa proekologicznego.

Projekt LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA koncentruje się na  najważniejszych obszarach ochrony środowiska: jakości powietrza, budownictwie bez emisyjnym, zapobieganiu zmianom klimatycznym, gospodarce odpadami oraz ochronie przyrody i krajobrazu. Jego celem jest również zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców o postępujących zmianach klimatycznych i skutkach tych zmian.

Więcej informacji na temat Programu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA na stronie: www.klimat.ekomalopolska.pl/

#drzewodlaklimatu

Galeria zdjęć