Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 • 26 lipca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii w sprawie skargi.
 4. Sprawy bieżące.

 • 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w trybie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026.
 4. Sprawy bieżące.

 • 29 lipca 2021 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w trybie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.