spotkanie informacyjne Małopolska Lokalnie 2021 w myślenickim starostwie

W spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym 12. lipca w myślenickim starostwie, dotyczącym konkursu grantowego ,,Małopolska Lokalnie 2021”, uczestniczyły grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe, zainteresowane pozyskaniem dotacji na lokalne działania. Spotkanie  zorganizowała Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie - Operator programu. Powiat Myślenicki jest jednym z partnerów współfinansujących ze środków budżetowych wspomniany projekt, wspierający rozwój organizacji, czy aktywizację lokalnych społeczności. 

Spotkanie prowadziły Izabela Janczak - Bizoń doradca ds. konkursu Małopolska Lokalnie 2021 oraz  Agnieszka Węgrzyn specjalistka ds. promocji z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Zaprezentowano zasady konkursu grantowego w podziale na dwie ścieżki wsparcia: projekty społeczne dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych oraz projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych - dofinansowane kwotą do 6000 zł dla każdego z projektów.

Nabór projektów trwać będzie do 28 lipca br. Więcej informacji o konkursie grantowym ,,Małopolska Lokalnie 2021” można znaleźć na stronie: http://www.malopolskalokalnie.pl

 

- Cieszę się, że w powiecie myślenickim są osoby i organizacje, które angażują się w działania na rzecz dobra publicznego i wzmacniania lokalnych społeczności. Powiat Myślenicki konsekwentnie wspiera działania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych oraz projektów społecznych, których beneficjentami są nasi mieszkańcy. Jako samorząd powiatowy jesteśmy jednym z partnerów tegorocznej edycji konkursu Małopolska Lokalnie, którego celem jest finansowanie realizacji inicjatyw służących aktywizacji społeczności lokalnej, a także rozwojowi młodych organizacji lub grup nieformalnych

- podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.

 

 

Program ,,Małopolska Lokalnie 2021” jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.