Przebudowana droga powiatowa - ulica Długa w Sieprawiu

Zakończono przebudowę drogi powiatowej  Czechówka - Byszyce (ul. Długa) w Sieprawiu. W ramach tej inwestycji przebudowane zostało pobocze gruntowe na chodnik z kostki betonowej na całym zakresie, jezdnia wraz z poszerzeniami i odwodnieniem, uzupełnione zostało oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome. Dodatkowo zamontowano radar z aktywną tablicą zmiennej treści informującą o prędkości poruszającego się  pojazdu. 

Inwestycja, której beneficjentem jest Powiat Myślenicki została objęta dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: 1 mln 50 tys. zł