Przejście dla pieszych ul. Słowackiego - Żwirki i Wigury

Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz kierowców poprzez modernizację przejść dla pieszych jest szczególnie ważna. W ramach prac wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ciągach dróg powiatowych zmodernizowano:

Przejście dla pieszych - ul. J. Słowackiego: jezdnia południowa przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury oraz jezdnia północna przy skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego)

  • zakres prac: doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą dedykowanych, asymetrycznych lamp, montaż podświetlanych kasetonów D-6 z lampami ostrzegawczymi (takie jak istniejące już na północnej jezdni ulicy J. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury).

Przejście dla pieszych - ul. S. Żeromskiego: koło Szkoły Podstawowej nr 2  i  Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach)

  • zakres prac: montaż podświetlanego kasetonu D-6 na wysięgniku wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod kasetonem za pomocą lampy LED. (takie jak istniejące już na ulicy J. Piłsudskiego przy LO).

Łączny koszt tych czterech instalacji, zrealizowanych ze środków Powiatu Myślenickiego wyniósł: 152 tys. zł

Galeria zdjęć: