Plakat informujący o bezpłatnym badaniu USG stawów biodrowych dla niemowląd zamieszkujących powiat myślenicki

Od dzisiaj rusza rejestracja do zupełnie nowego działania organizowanego przez Powiat Myślenicki w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia – bezpłatnych badań stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących teren powiatu myślenickiego. Badania są realizowane w ramach profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Dlatego, z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu – niemowlętach w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, została przygotowana najnowsza oferta bezpłatnych badań stawów biodrowych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w celu umówienia wizyty (można to zrobić na dwa sposoby: telefonicznie: 12 273 02 96 lub za pośrednictwem platformy Zdrowa Rodzina: www.zdrowie.myslenicki.pl ) oraz wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na wykonanie badania klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych u dziecka.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.

Bezpłatne badania stawów biodrowych u niemowląt są organizowane i finansowane przez Powiat Myślenicki. Ich realizatorem jest SPZOZ w Myślenicach.