Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do honorowej Nagrody „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli” zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
  • Najlepszy Projekt Społeczny

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531