Plakat: Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego

Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z Programu profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie objęty pakietem badań podstawowych (lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana HbA1c, pomiar wskaźników BMI i WHR oraz ciśnienia tętniczego krwi) wraz z konsultacją lekarską i edukacją profilaktyczną. Po tym etapie, na podstawie interpretacji wyników badań, lekarz specjalista zdecyduje o kwalifikacji do kolejnego etapu – będą to osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których zostanie wykonane badanie echokardiograficzne i ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim – IMT.  Na zakończenie uczestnik otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie wszystkich gmin powiatu myślenickiego. Wiek uczestników programu:

  • kobiety w wieku 40-49 lat i mężczyźni w wieku 30-39 lat z co najmniej jednym czynnikiem wystąpienia chorób układu krążenia, tj. podwyższony poziom cholesterolu, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, otyłość, choroby układu krążenia w najbliższej rodzinie (mężczyźni przed 55 r.ż., kobiety przed 65 r.ż.), palenie tytoniu,
  • kobiety od 50 r.ż. i mężczyźni od 40 r.ż. bez czynników ryzyka;

bez przebytego zawału serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, nie leczeni  w poradni kardiologicznej lub diabetologicznej

Skorzystaj z aplikacji Zdrowa Rodzina www.zdrowie.myslenicki.pl i zarejestruj się do programu online lub zadzwoń 12 273 04 94.                                                                                                    

Organizatorem programu jest Powiat Myślenicki.   

Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (szpital),  ul. Szpitalna 2.