Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  24 czerwca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Porządek  obrad  XXXV  sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 (druk nr 272).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 273).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 274).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 275).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 276).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach (druk nr 277).
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w roku 2020.
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie obrad XXXV sesji.

     

 

Do pobrania 

Oryginalna treść zawiadomienia