Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 czerwca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  w trybie online.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Informacja na temat przygotowanych arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/2022.
  4. Szkoły niepubliczne na terenie powiatu.
  5. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe szkół prowadzonych przez Powiat.
  6. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Barbara Stanach