Grafika informująca o ostatnich dniach rekrutacji

Jeszcze tylko do 21 czerwca do godz. 15:00 ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych.

Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie https://malopolska.edu.com.pl.

Na tej stronie kandydaci mogą przeglądać oferty szkół oraz wybrać oddziały, do których chcą kandydować.

Kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach. Pierwszy wybrany oddział jest tym, do którego kandydat chce się najbardziej dostać. Ostatni jest tym, na którym zależy mu najmniej. Wybierając większą liczbę oddziałów kandydaci zwiększają swoją szansę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

Oferta szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Myślenicki dostępna jest na stronie https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/edukacja/rekrutacja-2020-2021/kierunki-ksztalcenia