Spotkanie starosty myślenickiego z burmistrzami i wójtami

31 maja w siedzibie starostwa myślenickiego odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala  z burmistrzami i wójtami z gmin powiatu myślenickiego. Spotkanie miało charakter roboczy  i zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Rafał Kudas i sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek.  Gminy reprezentowali: Edyta Podmokły zastępca burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, Mateusz Suder zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Artur Grabczyk burmistrz Gminy Sułkowice, Kazimierz Szczepaniec wójt Gminy Lubień, Piotr Hajduk wójt Gminy Pcim, Wacław Żarski wójt Gminy Raciechowice, Tadeusz Pitala wójt Gminy Siepraw, Marek Kluska wójt Gminy Tokarnia, Bogumił Pawlak wójt Gminy Wiśniowa.

 

Głównym tematem spotkania były kwestie związane ze współpracą lokalnych samorządów  w ramach Programu Inicjatyw Samorządowych. Starosta J. Tomal wraz z wicestarostą R. Kudasem omówili realizację tegorocznych zadań drogowych zgłoszonych do tego Programu oraz zasady planowania inwestycji drogowych i zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznych budżetach gmin i powiatu na ten cel - w ramach edycji Programu IS 2022. Do końca sierpnia br. zainteresowane gminy będą mogły zgłosić swoje propozycje zadań drogowych na kolejny rok wraz  z deklarowanymi kwotami ich współfinansowana. Do tej pory w ramach tzw. IS-ów powiat i gminy budują wspólnie chodniki przy drogach powiatowych. Program IS-ów jest realizowany dzięki współpracy i partycypacji finansowej samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Starosta podkreślił również możliwość poszerzenia zakresu aktualnej współpracy samorządów przy realizacji inwestycji drogowych o dużo większym potencjale infrastrukturalnym i finansowym  w ramach innych programów rządowych z obszaru infrastruktury drogowej.  

Na spotkaniu rozważano również organizację Dożynek Powiatowych 2021. W wyniku dyskusji samorządowcy podjęli jednogłośną decyzję o odwołaniu Święta Plonów w tym roku.

 

Kierując się przede wszystkim dobrem mieszkańców powiatu myślenickiego podjęliśmy wspólnie trudną, ale myślę, że racjonalną decyzję o odwołaniu tegorocznych dożynek powiatowych. Obecna sytuacja epidemiczna nie daje jeszcze pełnej gwarancji na bezpieczne przeprowadzenie dużej imprezy plenerowej, jaką są tradycyjne dożynki. Decyzję tą poprzedziła merytoryczna dyskusja. Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli wspólnie świętować podczas tradycyjnych Dożynek Powiatu Myślenickiego organizowanych w 2022 roku w Wiśniowej

- powiedział starosta myślenicki Józef Tomal.

 

Z kolei Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Myślenicach st. bryg. Sławomir Kaganek omówił Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawił przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.                                                                                                                                               

Podczas spotkania komendant Sławomir Kaganek przekazał staroście Józefowi Tomalowi adres okolicznościowy - podziękowania za współpracę w 2020 roku; okazaną pomoc rzeczową i wsparcie dla KP PSP w Myślenicach i ochotniczych straży pożarnych w czasie pandemii COVID-19, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania społeczności lokalnej.

Zagadnienia proceduralne związane z wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego (dotyczące gmin: Lubień, Pcim, Sułkowice, Tokarnia) oraz  zasady przekazywania kopii uchwalonego studium lub planu miejscowego i aktualność planów miejscowych w zakresie terenów zalewowych i osuwiskowych - omówił Piotr Król inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Remontów.

Podsumowując robocze spotkanie starosta Józef Tomal powiedział

- Rozmawialiśmyowspólnych priorytetach i zadaniach drogowych zgłoszonych przez nasze samorządy do tegorocznego i przyszłorocznego  Programu Inicjatyw Samorządowych. Ważną kwestią wymagająca dodatkowych spotkań zainteresowanych stron, w tym z udziałem właściwych służb i urzędów na szczeblu wojewódzkim jest uregulowanie stanu prawnego dróg oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję burmistrzom i wójtom  z gmin powiatu myślenickiego, komendantowi PSP w Myślenicach za udział w spotkaniu. Uzgodniliśmy działania służące rozwiązywaniu problemów i potrzeb lokalnych społeczności, które tworzą powiat myślenicki. Wyrażam gotowość do organizowania  kolejnych takich spotkań, co z pewnością zaowocuje sprawną realizacją zadań publicznych  w ramach współpracy powiatu z gminami.