Zarząd Powiatu Myślenickiego; od lewej: Andrzej Pułka, Józef Tomal, Boleslaw Pajka, Rafał Kudas, Krzysztof Trojan

Podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Myślenickiego w formie on line pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, starosta myślenicki Józef Tomal zaprezentował najważniejsze zagadnienia ujęte w Raporcie o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020, zawierającym podsumowanie działalności Zarządu, zadania realizowane w ubiegłym roku przez Powiat oraz jego jednostki z różnych obszarów, m.in.: infrastruktury drogowej, inwestycji, bezpieczeństwa, zdrowia i profilaktyki oraz pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, rynku pracy, promocji oraz w zakresie pozyskanych funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

Raport obejmuje informacje dotyczące realizacji m.in. programów i strategii, uchwał Rady Powiatu oraz zadań publicznych należących do kompetencji samorządu powiatowego, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z pandemią.

 

- Miniony 2020 rok bez wątpienia zapisze się na kartach najnowszej historii, jako jeden z najtrudniejszych dla wszystkich, na których barkach spoczęła odpowiedzialność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania powiatów w pandemicznej rzeczywistości. Musieliśmy zmierzyć się z zabezpieczeniem funduszy na środki ochrony przed koronawirusem w skali całej jednostki samorządowej oraz podjęliśmy szereg działań w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania pandemii COVID-19 na terenie powiatu myślenickiego

– podkreślił starosta Józef Tomal.

 

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020, radni udzielili Zarządowi Powiatu votum zaufania.

W dalszej części sesji radni zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz pozytywną opinią RIO do tego sprawozdania, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Dbamy o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu!

Zarząd Powiatu Myślenickiego w składzie: Starosta Józef Tomal Wicestarosta Rafał Kudas

Członkowie: Andrzej Pułka, Krzysztof Trojan, Boleslaw Pajka