Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 28 maja 2021 r. /piątek/ o godz. 11.00 w odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

    


 • 28 maja 2021 /piątek/ o godz. 9.30 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 • 28 maja 2021 roku /piątek/ o godz. 10.30 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

 Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania

Treść zawiadomienia