Grafika BO

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn.: „Powiatowe Dni Zdrowia” opracowany przez dr Małgorzatę Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach i zgłoszony do 5. edycji BO Województwa Małopolskiego. Zadanie ma charakter prozdrowotny i dotyczy promocji zachowań sprzyjających zdrowiu.

Działanie kierowane jest do całych rodzin i będzie polegało na zorganizowaniu w ciągu roku, w porze wiosenno / letni/jesiennej, na terenie każdej Gminy Powiatu Myślenickiego, w formie pikniku – Powiatowego  Dnia Zdrowia. Każdy Dzień będzie poświęcony innemu problemowi zdrowotnemu, np. Powiatowy Dzień dla Serca, Powiatowy Dzień Dla Zdrowia Psychicznego, który w wariancie minimum będzie obejmował koncert, prelekcję, wykład lub warsztat na temat wybranego problemu zdrowotnego, np. w Dniu dla Serca będzie to wykład nt. zapobiegania miażdżycy (w tym zawałowi, nadciśnieniu tętniczemu) z warsztatami przygotowania posiłków z diety rekomendowanej przez towarzystwa kardiologiczne, poradę specjalistów i proste badania, możliwe do wykonania w warunkach pikniku (np. pomiar RR krwi, ocena BMI i składu ciała). Poza tym, proponuję organizację konkursów i zabaw rodzinnych, w szczególności nastawionych na promocję aktywności fizycznej.

– komentuje dr Małgorzata Bajer.

Głos może oddać każda osoba, która ukończyła 16 lat i zamieszkuje subregion podhalański. Głosujemy za pośrednictwem Internetu: tutaj lub poprzez uzupełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny dostępnej m.in. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 (lub w pozostałych 18 punktach, których adresy można znaleźć na stronie www BO Województwa Małopolskiego Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. Należy jednak pamiętać, że decydując się na głosowanie korespondencyjne liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 14 czerwca, to nie zostanie on uznany za ważny.

Lista zwycięskich zadań zostanie opublikowana do 22 października br.

Głosować można od 14 maja do 14 czerwca. Zachęcamy do oddania głosu!

Kod zadania: POD 29

Nazwa zadania: „Powiatowe Dni Zdrowia”

Subregion: Podhalański.

Źródło i więcej informacji na www.bo.malopolska.pl

Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia, Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/21, 32-400 Myślenice, tel. 12 372 76 60

do pobrania:

Wzór karty do głosowania