Nagrody Starosty w dziedzinie kultury i sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach  informuje, że jak co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

  • zawodnikom
  • trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

Nagroda w dziedzinie kultury może być przyznana:

  1. twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.

             Wnioski powinny zawierać:    

a) dane kandydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwisko i imię (nazwa), adres.

  1. informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.
  • dane wnioskodawcy – nazwisko i imię (nazwa),adres.
  • informacje kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Należy uzasadnić całokształt działalności kandydata lub podmiotu i przedstawić jego osiągnięcia. Można również załączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą opisywaną działalność np. kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i innych dokumentów.

                        Wnioski, wraz z załącznikami należy kierować do 2.06.2021 r., na adres:            

 

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

ul. M. Reja 13

32 - 400  Myślenice

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów na dziennik podawczy, a nie data stempla pocztowego.

O przyznanych nagrodach oraz terminie ich uroczystego wręczenia nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

Uchwała Nr XXXVI/240/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,286466,uchwala-nr-xxxvi2402009-rady-powiatu-w-myslenicach-z-dnia29kwietnia-2009-roku-w-sprawie-ustanowienia.html

 

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportoweznajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,287481,uchwala-nr-vi402011-rady-powiatu-myslenickiego-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-i.html