Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja  2021 r. /piątek/ o godz. 14.00  w trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z opinią końcową oraz wniosku absolutoryjnego.
  3. Sprawy bieżące.

Oryginalne pismo - zawiadomienie.pdf