I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Dobczycach

20 kwietnia br. odbyło się się I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Zespole Szkół w Dobczycach  z udziałem starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Rafała Kudasa w związku z realizacją  projektu pn.” Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  ( została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA.).

Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

Formy wsparcia w projekcie to:

dla nauczycieli - kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje

dla uczniów – kursy i szkolenia  oraz staże i praktyki u pracodawców.

W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt do pracowni związanych z kierunkową branżą (E- Elektryczno-Elektroniczną), tj do pracowni:

- elektrotechniki i elektroniki

- technologii i konstrukcji mechanicznych

- mechatroniki.

Wartość projektu: 2,035,680.00 PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1,730,328.00 PLN

Wkład własny Powiatu : 10 %

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa

fundusze