Sesja Rady Powiatu w formie online w dniu 29.03.2021

Podczas sesji, która odbyła się 29 marca br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

  • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 ( kwota ogółem na rok 2021 wynosi: 3 407 360,00 zł);
  • wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki;
  • wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach;
  • przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (kwota 54.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy RTG do przewoźnego aparatu RTG);
  • zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przedstawione zostały także sprawdzania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020,  a także z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.