Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 25 marca 2021 roku /czwartek/ o 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Informacja nt. naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej.
 • Oferty edukacyjne szkół.
 • Informacja nt. wykorzystania środków zewnętrznych – udział w projektach.
 • Sprawy bieżące.
 • 26 marca 2021 roku /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się w posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

 

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołów.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące.
 • 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące.

 

Treść oryginalnego pisma - pismo.pdf