Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

 • 22 lutego 2021 r. /poniedziałek / o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  w formie online

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.
 • 22 lutego 2021 r. /poniedziałek / o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące.
 • 23 lutego 2021 r. /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w formie online

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 • Sprawy bieżące.
 • 23 lutego 2021 r. /wtorek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Myślenicach.
 • 24 lutego 2021 r. /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w formie online

Porządek posiedzenia :

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przedyskutowanie sprawy odśnieżania chodników przy drogach powiatowych.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.
 • 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji
  i Rozwoju Powiatu w formie online

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 6. Sprawy bieżące
 • 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące.

Do pobrania

Treść oryginalnego pisma; Pismo.pdf