Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  11 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołu.
  • Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
  • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  • Sprawy bieżące

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

       Danuta Dziadkowiec