Drukuj
Grafika z dotacją

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o nowym wsparciu dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.,  o które będzie można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lutego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5000 zł - świadczenie wypłacane przez PUP

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

 

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji może być kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, nie później niż do 31.03.2021 r.
Nabór zostanie ogłoszony po udostępnieniu stosownego wniosku przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Informacje na stronie:

https://myslenice.praca.gov.pl/-/14228311-dodatkowe-wsparcie-w-ramach-tarczy-branzowej