Na zdjęciu starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas podczas obrad sesji Rady Powiatu w formie online

Podczas XXX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która  odbyła się 28 stycznia pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, w formie online,  radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie: 

- przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach; 

- wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2021r. Program umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

-  udzielenia pomocy finansowej – dotacji celowej w wysokości 10 000zł Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce; 

- przekazania środków finansowych w wysokości 10 000zł  na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zadaniu „Zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia biurowego w ramach planowanych prac remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach”.