Herb powiatu myślenickiego

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że:  zgodnie z  decyzją  przewodniczącego Komisji w dniu  28 stycznia 2021 r. /czwartek/  o godz. 10.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołów.
  • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
  • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.

      Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

Treść oryginalnego zawiadomienia - załącznik