Przebudowane skrzyżowanie w Krzyszkowicach

Przebudowane drogi powiatowe w Krzyszkowicach i Sieprawiu - finał dwuetapowej inwestycji

Dobiegła końca rozpoczęta w minionym roku inwestycja Powiatu Myślenickiego w ramach której zostały przebudowane dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Łączny zrealizowany zakres robót objął wykonanie: nawierzchni jezdni na długości 1,66 km, chodnika na odcinku 1,45 km, pobocza - 1,87 km, odwodnienie drogi - 1,38 km.  W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania  w Sieprawiu powstało przejście dla pieszych z wyspą tzw. azylem.

Koszt inwestycji wyniósł: 2 374 385,88 zł, z czego 1 187 192 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.

 

 

W ramach kolejnego etapu prac przeprowadzonych w tym rejonie, wyremontowano odcinek drogi powiatowej, który stanowi uzupełnienie pomiędzy przebudowanymi skrzyżowaniami z odcinkami drogi powiatowej w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Zakres prac remontowych objął wykonanie: nawierzchni jezdni blisko 1,85 km, chodnika - 0,11 km, odwodnieni drogi - 3,35 km, pobocza - 3,35 km.   

Wartość robót wyniosła: 1 374 549,23 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 687 274 zł. Pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Łączny koszt ww. inwestycji drogowych zrealizowanych przez Powiat Myślenicki  w Krzyszkowicach i Sieprawiu wynosi: 3 748 935,11  zł

 

Zakończyliśmy jedne z najważniejszych  inwestycji drogowych służących poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Myślenice i gminy Siepraw oraz Powiatu Myślenickiego. Zrealizowana dwuetapowa, komplementarna inwestycja; przebudowane odcinki dróg powiatowych, nowe skrzyżowania w Krzyszkowicach  i Sieprawiu usprawnią przejazd, podniosą komfort jazdy użytkowników ruchu drogowego i zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki skutecznemu sięgnięciu Powiatu po środki z Funduszu Dróg Samorządowych

- powiedział starosta Józef Tomal.

 

Naprawiony przepust w ciągu drogi powiatowej w Węglówce

Zakończyły się prace związane z naprawą przepustu pod drogą powiatową w Węglówce w  gminie Wiśniowa, który ucierpiał w lecie ubiegłego roku w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Wyremontowano przepust ramowy 3x2 m, od strony wlotu i wylotu zostały wykonane umocnienia koryta cieku, odtworzono konstrukcję jezdni, poboczy oraz zamontowano stalowe bariery energochłonne.

Całkowita wartość  robót wyniosła 295 tys. zł, w tym 150 tys. zł  stanowi dotacja celowa na usuwanie skutków nawalnych deszczy, przekazana z budżetu Województwa Małopolskiego. Pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.

 

Konsekwentnie remontujemy obiekty infrastruktury drogowej uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych. Priorytetowo traktujemy inwestycje na drogach, mostach i przepustach, które były w złym stanie technicznym lub zostały uszkodzone w wyniku powodzi lub ulewnych deszczy. Kierujemy na ten cel środki z budżetu Powiatu, a pozyskane dotacje i środki zewnętrzne, wspierają zakres prowadzonych prac drogowych

- podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.