Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Sobieskiego w Myślenicach

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy  ul J. Sobieskiego w Myślenicach -z wyspą w osi jezdni tzw. azylem, oznakowaniem, doświetleniem samego przejścia i wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

- Nowe przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Myślenicach jest odpowiednio doświetlone, widoczne dla kierowców i pieszych. Przejście wyposażone w systemowe oświetlenie, sygnalizację ostrzegawczą spełnia określone warunki bezpieczeństwa dla mieszkańców tej części miasta i pozostałych użytkowników ruchu drogowego

- mówi starosta myślenicki Józef Tomal.

 

 

Powiat Myślenicki konsekwentnie stara się realizować inwestycje w infrastrukturę drogowej, pozyskując dofinansowanie zewnętrzne. Dlatego złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, z którego środki przeznacza są właśnie na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych.

 

- W sytuacji, gdy nasz wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania oraz biorąc pod uwagę priorytetową kwestię poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, potrzeby mieszkańców tej części Myślenic, lokalizację inwestycji  w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych i gęstej zabudowie mieszkaniowej, budowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Sobieskiego została w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Myślenickiego

– podkreślił starosta.

 

Wartość inwestycji wyniosła ok. 160 tys. zł.