Drukuj
Grafika dotyczy opisu niektórych  form wsparcia oferowanych przez PUP w Myślenicach

Przedłużono udzielanie wsparcia, co oznacza, że  przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu na następujące formy:

Przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia wymienionego powyżej będą mogli składać wnioski najpóźniej do dnia 10.06.2021 r.

UWAGA ! WAŻNE!

Dodatkowo został wprowadzony nowy instrument wsparcia – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 000 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

https://myslenice.praca.gov.pl/-/13872997-nabor-wnioskow-o-dotacje-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-malego-przedsiebiorcy

Dotacja będzie  mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Ważne: W tym przypadku wnioski o dotacje będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez portal www.praca.gov.pl) do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać nie później niż do 31.01.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz warunki otrzymania wsparcia dostępne  są na stronie: https://myslenice.praca.gov.pl/-/13861940-tarcza-branzowa-nowelizacja-ustawy-o-dodatkowej-pomocy-dla-przedsiebiorcow-