Logo SDM

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła realizację projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, powstał portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski, na którym prezentowanych jest kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej w terenu województwa małopolskiego oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które zostały zdigitalizowane i udostępnione na nowym portalu internetowym.

Portal Sakralne Dziedzictwo Małopolski jest dostępny pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl

do pobrania:

informacja Sakralne Dziedzictwo Małopolski (plik pdf)