Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  22 grudnia  2020  roku   /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

 

Porządek  obrad  XXIX  sesji

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Wręczenie Medalu i Aktu Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.
 • Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 • Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
 • Przedstawienie wraz z uzasadnieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.
 • Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Głosowanie nad wnioskami przedstawionymi w punkcie 9.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (druk nr 221).
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2021 roku (druk nr 222).
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego (...) (druk nr 223).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na cele mieszkaniowe w tzw. hotelu pielęgniarek S P ZOZ Myślenice (druk nr 224).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniach usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 225).
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 226).
 • Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Myślenickim.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie obrad XXIX sesji.

 

             Przewodniczący Rady

                     /-/ Tadeusz Żaba

 

 

Oryginalny tekst pisma -> pobierz