Flaga i Godło

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Powiat Myślenicki otrzymał dotację celową w kwocie 167 840,00 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 209 800,00 zł.

Pomoce dydaktyczne w postaci: 47 laptopów, 8 interaktywnych monitorów dotykowych (55 cali), 4 projektory otrzyma 12 typów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół:

- Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach:

 • Technikum Nr 1 w Myślenicach
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Myślenicach

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

- Zespół Szkół w Dobczycach:

 • Technikum Nr 1 w Dobczycach
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Dobczycach
 • I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach

- Zespół Szkół w Myślenicach:

 • Technikum Nr 2 w Myślenicach
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wojska Polskiego w Sułkowicach
 • Technikum im. Karola Wojtyły w Sułkowicach

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubniu
 • Technikum w Lubniu

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Ponadto celem programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji.

 Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica”