wyremontowana sala lekcyjna w ZS w Dobczycach| wyremontowana sala lekcyjna w ZS w Dobczycach

 

- Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczyliśmy, w tym szczególnie trudnym roku, na inwestycje i remonty w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych m.in.: na odnowę i malowanie sal lekcyjnych i pracowni, wymianę okien. Mimo pandemii, oprócz tego, że przekazaliśmy szkołom specjalistyczny sprzęt komputerowy i informatyczny oraz ozonatory, przeznaczamy także środki z budżetu na bieżące remonty i inwestycje w naszych szkołach – mówi wicestarosta myślenicki Rafał Kudas.

Prace zostały już zakończone, są trakcie realizacji lub rozpoczną się w:

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach: prace m.in. w salach lekcyjnych, korytarzach, w czytelni;

Zespół Szkół w Dobczycach  m.in. renowacja elewacji ściany wejściowej,  naprawa systemu wizyjnego,  malowanie pracowni szkolnych;

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach: m.in. remont pomieszczeń szkolnych, remont jaskółek, schodów, balkonu w budynku,  wymiana uszkodzonego oświetlenia w wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego;

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach:  m.in. wymiana drzwi wewnętrznych w przyziemiu budynku szkoły,  w najbliższym czasie zaplanowane jest malowanie sali konferencyjnej z przylegającymi do niej pomieszczeniami w budynku głównym szkoły przy ul. Jagiellońskiej 8, wymiana okna witrażowego w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 2;

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach :planowana jest  m.in. rozbiórka pomieszczenia magazynów w Rudniku wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz plantowanie powierzchni;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu: w planach m.in. malowanie pomieszczeń szkolnych i czyszczenie parkietów.