grafika 22-26 listopada – Dni Honorowego Krwiodawstwa

Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa. Święto zostało ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż w 1972 r., a jego celem jest docenienie zasług honorowych dawców krwi w całej Polsce.

Krew jest najcenniejszym darem życia, a dla wielu chorych ogromną szansą na szybszy powrót do zdrowia. Jest jedyną tkanką, którą zdrowy człowiek może przekazać drugiej osobie bez szkody dla własnego organizmu. Dlatego – zaszczepmy w sobie wrażliwość na ból i cierpienie innych, okazujmy pomoc potrzebującym!

 

Poza krwią możliwe jest również oddawanie osocza – pamiętajmy o tym, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii koronawirusa. Zachęcamy ozdrowieńców (osoby, które przebyły chorobę Covid-19 i nie mają przeciwskazań) do odwiedzania regionalnych stacji krwiodawstwa. Również w Myślenicach możliwe jest oddanie krwi, z której w następnej kolejności zostanie pozyskane osocze dla chorych na Covid-19. Warto zadzwonić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy SPZOZ w Myślenicach (12 273 02 20) i upewnić się kiedy można zgłosić się w tym celu. W Internecie krąży wiele informacji, że kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży nie mogą oddać osocza. Jak wynika z informacji pozyskanych w myślenickiej stacji krwiodawstwa istnieje takie ryzyko. Jednak, aby o tym się przekonać, zainteresowana oddaniem osocza kobieta powinna umówić się na oznaczenie przeciwciał, które jednoznacznie stwierdzą czy może zostać dawcą, ponieważ jak się okazuje „zdarzają się wyjątki od reguły”.

Korzystając z obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy serdeczne podziękowania wszystkim Honorowym Dawcom Krwi oraz wszystkim Ozdrowieńcom, którzy decydują się  oddać osocze dla chorych na Covid-19 za zaangażowanie i dzielenie się cząstką siebie. Wyrazy wdzięczności składamy również całemu personelowi centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa - jesteście Państwo przykładem, że praca na rzecz drugiego człowieka stanowi wartość nadrzędną!