Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Problem zanieczyszczenia powietrza doskwiera szczególnie w sezonie grzewczym. Niestety, świadomość negatywnych skutków spalania m.in. plastików w piecach czy przydomowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska.

Dlatego zachęcamy do walki z tymi negatywnymi praktykami poprzez włączenie się do cyklicznej kampanii edukacyjno-społecznej, realizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska                                                        pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

 

W jej ramach przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy.

Główne przesłanie tej kampanii ma uświadomić lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Więcej informacji na stronie https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/aktualnosci/plastik-nie-do-pieca-piec-nie-do-plastiku