Tokarnia most na  Gębki w trakcie przebudowy

Przy wsparciu finansowym ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przebudowywane są kolejne trzy obiekty mostowe w ciągach dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Myślenicki.

 

- Dbałość o rozwój Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej to jeden  z naszych najważniejszych priorytetów. Głównym założeniem przebudowy trzech mostów jest poprawa ich stanu technicznego i uzyskanie nowej  jakości obiektów. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom mostowym zwiększy się przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także nośność przepraw, które znajdują się w ciągu dróg powiatowych

– mówi starosta Józef Tomal.

 

Na pierwszym z nich zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tokarnia (przy skrzyżowaniu z inną drogą powiatową Tokarnia – Bogdanówka prace dobiegają końca.

Pozostałe dwa obiekty to: most w centrum Tokarni w ciągu tej samej drogi powiatowej oraz most na  ul. Wolności w Sułkowicach będącej odcinkiem drogi powiatowej Myślenice – Bysina – Sułkowice.

By nie zamykać zupełnie ruchu na mostach roboty są wykonywane połówkami. To znaczy że na połowie mostu wykonywane są kolejno prace rozbiórkowe, dozbrajanie płyty pomostu, betonowania, izolacje, montaż elementów bezpieczeństwa. Po ich zakończeniu - te same prace będą wykonywane na drugiej połowie mostu. Pozwoli to skrócenie czasu wyłączenia z ruchu obiektu do minimum, wyłącznie na czas wbudowywania nowych warstw nawierzchni na obiekcie i dojazdach. Każdy z przebudowanych obiektów będzie spełniał standardy zakresu nośności, parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość robót: ok. 2 mln zł.

Dofinansowanie uzyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej to: 915 tys. 833 zł.