Drukuj
Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica”

Powiat Myślenicki z sukcesem aplikował do Wojewody Małopolskiego o środki z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji projektowej, otrzymaliśmy środki dla wszystkich naszych szkół !

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki, otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu nasze szkoły zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, przyczyniając się do większego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji. Powiat Myślenicki stawia na nowoczesną edukację z wykorzystaniem takich narzędzi.

– mówi starosta Józef Tomal.

  

Pomoce dydaktyczne w postaci: 47 laptopów, 8 interaktywnych monitorów dotykowych (55 cali), 4 projektory otrzyma 12 typów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół:

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach:

 

Zespół Szkół w Dobczycach:

 

Zespół Szkół w Myślenicach:

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu:

 

- Po raz kolejny aplikowaliśmy skutecznie o środki finansowe dla naszych szkół. Nowoczesne szkolnictwo, wspierające innowacyjny model nauczania z wykorzystaniem nowych technologii jest priorytetem Powiatu Myślenickiego. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne  niewątpliwie wpłynie na poszerzenie wiedzy i umiejętności  uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych, dając im lepsze perspektywy w nowoczesnym rynku pracy

 

– dodaje wicestarosta Rafał Kudas.

Wartość całego zadania wyniesie 209 800 zł. Program finansowany jest w 80 % z budżetu Państwa, przy 20 % wkładzie własnym Powiatu, który wynosi ponad 41 tysięcy złotych.