Drukuj
Wsparcie_Moduł III- grafika przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla osoby niepełnosprawnej

Otrzymaliśmy informację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, że  nabór wniosków w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  w ramach Modułu III został przedłużony do 16 listopada!

 

 

Nadal można składać wnioski w ramach programu, na który pozyskaliśmy dotację z PFRON

- mówi starosta Józef Tomal

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z programu

- mówi wicestarosta Rafał Kudas.

 

W ramach programu pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi:

Wnioski należy składać do 16 listopada poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku:

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: www.pcpr.myslenicki.pl oraz Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl