Drukuj

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Sprawy bieżące

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Dyskusja  nt. informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Powiatu Myślenickiego w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Przedstawienie informacji nt. nauczania w trybie online w szkołach ponadpodstawowych. 
 6. Sprawy bieżące.

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące

 

 

Plik do pobrania:

Treść zawiadomienia