Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 • 04 listopada 2020 roku /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w trybie online.

 

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Sprawy bieżące
 • 09 listopada 2020 roku/poniedziałek/o  14.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Dyskusja  nt. informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Powiatu Myślenickiego w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Przedstawienie informacji nt. nauczania w trybie online w szkołach ponadpodstawowych. 
 6. Sprawy bieżące.

 • 10 listopada 2020 r. /wtorek/ o godz. 10.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w trybie online.

        Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące

 

 

Plik do pobrania:

Treść zawiadomienia