Grafika prezentuje hasło wsparcie dla niepełnosprawnych, poprzez działania Powiatu Myślenickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Zakończyliśmy realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III, na który pozyskaliśmy środki finansowe z PFRON

– podsumowuje starosta Józef Tomal.

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego realizujemy wiele programów, z których mogą skorzystać osoby  potrzebujące wsparcia. Ten program był jedną z takich form

- dodaje starosta.

 

Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, do którego wpłynęły  łącznie 342 wnioski. W ramach programu wypłacono wsparcie finansowe 260 osobom niepełnosprawnym, spełniającym kryteria programu, w łącznej kwocie 360 000 zł

- mówi wicestarosta Rafał Kudas.

 

W ramach programu pomoc udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi, w okresie od 9 marca do 15 października br. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Takie osoby mogły w związku z tym otrzymać wsparcie finansowe maksymalnie w wysokości 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną i na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.